Sociaal Domein

Meer mensen werken

Meer mensen werken

Waarom dit resultaat?

Het uitvoeren, door Werkzaak, van de taken en realiseren van de doelen voor arbeidsplaatsingen, beschutwerk en (afbouw) wsw is nodig omdat wij werken zien als 'de' manier om zelfredzaam, actief en gezond deel te nemen aan de samenleving.

De kans op werk voor burgers moet optimaal zijn. Daarbij moeten wij inspelen op de veranderende vraag naar arbeid. Speciale inspanning is daarbij nodig voor mensen met een arbeidsbeperking.
Daarom is het versterken van onze arbeidsmarkt nodig. Dat doen we door het positioneren van RW/POA, benutten van het subsidieproject Perspectief op werk en het versterken van de werkgeversdienst-verlening. Betrokken partijen, werknemers en werkgevers moeten elkaar goed kunnen vinden.

Welke risico's zijn er?

De toeleiding naar arbeid en de arbeidsplaatsingen moet gebeuren tegen beheersbare kosten.
Arbeidsparticipatie van de bevolking is afhankelijk van de economische omstandigheden.
De arbeidsmarkt waar burgers werk moeten vinden is minimaal regionaal. Het resultaat is daarmee ook afhankelijk van regionale samenwerking door overheid, onderwijs en ondernemers.

ga terug