Sociaal Domein

Jeugdigen groeien gezond en veilig op

Jeugdigen groeien gezond en veilig op

Waarom dit resultaat?

We willen dat onze jeugdigen in Tiel veilig en gezond kunnen opgroeien. Zij moeten de kans krijgen om hun talenten te ontdekken en uit te groeien tot volwassenen die zo volwaardig mogelijk kunnen deelnemen aan de samenleving. Meer hierover leest u terug in programma 7 onderwijs.

Welke risico's zijn er?

Cirkel van invloed van gemeente. Gezond en veilig opgroeien is van meerdere factoren afhankelijk die niet altijd beïnvloedbaar zijn.

ga terug