Sociaal Domein

Grip op gebruik en kosten (algemene en maatwerkvoorzieningen) Wmo

Grip op gebruik en kosten (algemene en maatwerkvoorzieningen)  Wmo

Waarom dit resultaat?

De afgelopen jaren heeft de gemeente Tiel een financieel tekort op het sociaal domein gerealiseerd. Hoewel het financiële tekort zich vooral voordoet binnen de uitvoering van de Jeugdwet, stijgen de kosten voor de Wmo ook. Door grip op het gebruik en de kosten zijn we in staat om te anticiperen op verdere negatieve financiële ontwikkelingen.

De ontwikkelingen rondom de Sociale Poort Tiel moeten er onder andere toe leiden dat er meer grip op het gebruik in de kosten komt.

Welke risico's zijn er?

De uitvoering van de Wmo is een open-einde regeling

ga terug