Sociaal Domein

Aandacht voor inclusie en LHBTI

Aandacht voor inclusie en LHBTI

Waarom dit resultaat?

Verenigde Naties heeft in 2016 het Gehandicaptenverdrag goedgekeurd (verdrag 2016). Het Rijk, de Alliantie, VNO-NCW, MKB Nederland en de VNG willen samen de beginselen uit het VN-Verdrag in de praktijk te verwezenlijken en stelden een implementatieplan op. De gemeenteraad heeft uitvoeringsagenda's Inclusie en LHBTI besproken. Het college voert deze twee agenda's uit.

Dit doen we door bewustzijn vergroten door verschillende activiteiten gezamenlijk met werkgroep/platform inclusie. Denk aan vlogs, Technasium, lessen en trainingen op scholen en bij instanties.

Welke risico's zijn er?

De gemeente heeft een stimulerende rol om aandacht te vragen in de samenleving dat iedereen erbij hoort (inclusie en LHBTI). We zijn in het realiseren van de uitvoeringsagenda afhankelijk van medewerking van verenigingen, inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zonder hun hulp en betrokkenheid lukt dit niet. Mochten partners niet mee willen werken, dan wordt het lastig om de resultaten te bereiken.

ga terug