Sociaal Domein

Sluitende aanpak multi probleem huishoudens

Sluitende aanpak multi probleem huishoudens

Waarom dit resultaat?

Multi probleem huishoudens zijn huishoudens, waarbij op drie of meer leefgebieden sprake is van problemen. Het kan gaan om gezinnen met kinderen, maar ook om één- of tweepersoons huishoudens.

De gemeente Tiel wil zo veel mogelijk werken met één klant, één plan, één regisseur. Door een integrale en brede probleemanalyse ('intake') komt de zorg en ondersteuning beter op gang en is er overzicht op wat er gebeurt en hoe de verschillende hulpverlenings onderdelen op elkaar inhaken. Dat zorgt voor betere zorg, lagere kosten, snellere hulp en beter overzicht en sturing.

Welke risico's zijn er?

Bij complexe problemen komen partijen er soms samen niet uit. Dan is het belangrijk om vastgelegd te hebben waar de doorzettingsmacht ligt. Dat kan bijvoorbeeld een gemeentelijk regieteam multiprobleemhuishoudens zijn. Momenteel is deze doorzettingsmacht niet formeel geregeld.

Duidelijkheid in definitie, rollen, taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden tussen partijen onderling bevordert de samenwerking. Een dergelijke duidelijke afbakening ontbreekt nog, evenals schriftelijke werkafspraken. Dit kan leiden tot rolverwarring en het afschuiven van verantwoordelijkheid.

ga terug