Sociaal Domein

Invulling geven aan wettelijke taken Wet Inburgering

Invulling geven aan wettelijke taken Wet Inburgering

Tiel heeft als gemeente de wettelijke taak om  het participatieverklaringstraject te organiseren en aan te bieden aan de inburgeringsplichtige. Daarnaast heeft Tiel de wettelijke taak om de maatschappelijke begeleiding van inburgeringsplichtige statushouders en gezinsleden te verzorgen. De basis voor deze taken ligt in de Wet Inburgering.

ga terug