Sociaal Domein

Uitvoeren van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

Uitvoeren van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening

De uitvoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is een wettelijke taak van de gemeente.

De gemeente Tiel wil het aantal mensen met schulden terugdringen. Schuldenproblematiek gaat vaak samen met andere maatschappelijke en persoonlijke problemen.  Door schulden vroeg te signaleren of te voorkomen dragen we ook bij aan het voorkomen van persoonlijke problemen, sociale uitsluiting en maatschappelijke kosten. Schulden komen nu vaak pas in beeld als het ook effect heeft op andere gebieden zoals gezondheid, opvoeding, onderwijs, werk en participatie.

ga terug