Sociaal Domein

Uitvoeren van de Participatiewet en de WSW

Uitvoeren van de Participatiewet en de WSW

De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en de Wet Sociale Werkvoorziening. De uitvoering van deze wet gaat voor een groot deel via de Gemeenschappelijke Regeling Werkzaak Rivierenland. Een aantal onderdelen voert de gemeente zelf uit.

ga terug