Sociaal Domein

Uitvoeren Jeugdwet

Uitvoeren Jeugdwet

De gemeente is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Jeugdwet.  
Het doel van de Jeugdwet is dat alle jeugdigen gezond en veilig opgroeien en zich zo goed mogelijk ontwikkelen. Als opvoeden en opgroeien niet vanzelf gaat, is hulp nodig. De hulp moet zoveel mogelijk aansluiten bij wat de jeugdige of ouder nodig heeft en bij wat zij zelf kunnen doen.

De doelen van de Jeugdwet zijn:

  • Preventie en uitgaan van eigen kracht van jongeren, ouders en hun sociale netwerk;
  • Normaliseren, minder snel medicaliseren en de zorgvraag terugbrengen;
  • Het tijdig bieden van de juiste hulp op maat voor kwetsbare kinderen;
  • Samenhangende hulp bieden volgens het principe 1 gezin 1 plan 1 regisseur.
ga terug