Sociaal Domein

Uitvoeren Wet maatschappelijke ondersteuning

Uitvoeren Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning is een wettelijke taak voor de gemeente Vanuit deze wettelijke werken we lokaal aan:

  • Het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg en vrijwilligerswerk, de toegankelijkheid van voorzieningen, diensten en ruimten voor mensen met een beperking, de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente, alsmede voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld
  • Het ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen zoveel mogelijk in de eigen leefomgeving
  • Het bieden van beschermd wonen en opvang

Het gemeentebestuur draagt zorg voor de maatschappelijke ondersteuning en voor de kwaliteit èn de continuiteit van de voorzieningen.

ga terug