Veiligheid

Onderzoek naar verplaatsing coffeeshops naar buitenrand Tiel

Veilig in en om de school

Waarom dit resultaat?

Kinderen moeten in een veilige omgeving kunnen werken aan hun ontwikkeling. Veiligheidsproblemen op en rond scholen liggen op het vlak van pesten, geweldpleging, gebruik verdovende middelen en dealen in of nabijheid van scholen.

Welke risico's zijn er?

Bereidheid scholen om hieraan mee te werken
Capaciteit

ga terug