Veiligheid

aanpak overlast verwarde personen

aanpak overlast verwarde personen

Waarom dit resultaat?

Overlast verwarde personen is afgelopen jaren fors toegenomen. Doel is om dit te verminderen

Welke risico's zijn er?

  • informatieuitwisseling tussen veiligheid en zorg
  • capaciteit

ga terug