Veiligheid

Uitvoeren educatieplan

Crisisbeheersing en rampenbestrijding

Waarom dit resultaat?

Crisisbeheersing bestaat uit vijf zogenoemde secties: Brandweerzorg, Politiezorg, Geneeskundige zorg, Communicatie en Bevolkingszorg. Bevolkingszorg betreft de gemeentelijke verantwoordelijkheden en processen als er een crisis of ramp is. Als uitvloeisel van de Wet Veiligheidsregio's (2010) wordt Bevolkingszorg in toenemende mate regionaal georganiseerd via de veiligheidsregio’s. Tiel valt onder de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ). De VRGZ zorg in samenwerking met de gemeenten voor o.a. de regionale planvorming en inrichten en opleiden/trainen/beoefenen van de regionale crisisbeheersingsorganisatie, sleutelfunctionarissen en bestuurders die afkomstig zijn uit de 14 gemeenten in deze veiligheidsregio.

De belangrijkste ontwikkelingen in de gemeentelijke crisisbeheersing en rampenbestrijding in de komende jaren worden ingegeven door het rapport Bevolkingszorg op orde, de vrijblijvendheid voorbij (2012), dat in opdracht van het Veiligheidsberaad tot stand is gekomen. De bevindingen in deze rapportage vormen de basis voor doorontwikkeling naar Bevolkingszorg 2.0. Daarnaast zijn het regionale risicoprofiel en het regionale beleidsplan van belang. In december 2019 stelt het AB van de VRGZ een nieuw risicoprofiel en beleidsplan (2020-2024) vast, die in samenwerking met de gemeenten zijn geschreven. In de paragraaf Verbonden Partijen, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid kunt u hier meer over lezen.

Welke risico's zijn er?

Onvoldoende geoefendheid
bezetting (capaciteit) regionale secties bevolkingszorg

ga terug