Veiligheid

Toepassen beleidsregel 13 b Opiumwet (hennepprotocol)

Toepassen beleidsregel 13 b Opiumwet (hennepprotocol)

Waarom dit resultaat?

Binnen Oost Nederland is een protocol afgesproken met de bedoeling om eenduidig met drugsregelateerde problematiek om te gaan. b.v. aanpak hennepkwekerijen. Door burgemeester Tiel wordt discussie gevoerd omtrent de proportionaliteit van een aantal maatregelen en de verschuiving van taken van strafrecht naar bestuursrecht.

Welke risico's zijn er?

  • uitdijende problematiek (o.a.waterbed effect vanuit N-Brabant) en toenemende problematiek
  • onvoldoende (handhavings) capaciteit

ga terug