Veiligheid

Opstellen en actualiseren ondermijningsbeeld

Opstellen en actualiseren ondermijningsbeeld

Waarom dit resultaat?

Inzicht in mogelijke ondermijningscasussen is essentieel. Samen met de partners(o.a. politie) is door het RIEC in 2019 het ondermijningsbeeld opgesteld. Dit wordt regelmatig geactualiseerd.

Welke risico's zijn er?

  • onvoldoende focus en capaciteit

ga terug