Veiligheid

Opstellen programma

Opstellen programma

Waarom dit resultaat?

Opstellen prgramma waarin taken en veramntwoordelijkheden zijn beschreven, de interventiestrategieen in kaart zijn gebracht.

Welke risico's zijn er?

  • onvoldoende capaciteit
  • barierers m.b.t. informatieuitwisseling

ga terug