Veiligheid

Brandveiligheid

Brandveiligheid

Waarom dit resultaat?

Dit thema heeft enerzijds betrekking op de ontwerp- en gebruiktechnische brandveiligheid van gebouwen (risicobeheersing) en anderzijds op de voorwaarden voor effectieve brandbestrijding. Om brandveiligheid te borgen zien gemeente en brandweer toe op risicobeheersing, operationele voorbereiding en incidentbestrijding. Een groot deel van de uitvoering gebeurt door de regionale brandweer, die onderdeel is van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid (VRGZ).

Ontwikkelingen die van belang zijn/waren: Verdere doorontwikkeling van de regionale brandweer. Dit houdt in een andere manier van risicobeheersing (van controleur naar adviseur), meer inzetten op preventie door het geven van voorlichting (het programma Brandveilig leven), een betere samenwerking tussen risicobeheersing en incidentbestrijding en een effectievere incidentbestrijding (repressieve inzet zoals uitruk op maat d.m.v. SIV, TS 4 of TS 6). De keuzes die de VRGZ hierin maakt en de inrichting van de brandweerzorg staat beschreven in het Brandweerzorgplan dat het AB van de VRGZ recent vaststelde.

Daarnaast is de brandweer overgegaan op risico gestuurde handhaving. Dit betekent dat niet meer alle horecagelegenheden standaard ieder jaar worden gecontroleerd. In plaats daarvan gebeurt dat tegenwoordig op basis van een risico-inschatting die de VRGZ maakt.

Welke risico's zijn er?

focus meer oppreventie
capaciteit

ga terug