Veiligheid

Prioriteit 3: Aanpak problematiek kwetsbare personen

Prioriteit 3: Aanpak problematiek kwetsbare personen

We sluiten hierbij aan op actieprogramma’s die hierover eerder zijn opgesteld. Ook binnen Oost Nederland is dit een prioriteit. We sluiten hierop zoveel als mogelijk aan. Het gaat hierbij niet alleen om de kwetsbaarheid van deze groepen zelf maar we richten ons ook op de overlast die zij (kunnen) veroorzaken. M.b.t. overlast verwarde personen zien we dat dit overeenkomt met het landelijk beeld. Hiertoe is o.a. in Tiel het ‘verwarde personen overleg’ opgezet. Daar gaan we de komende jaren mee door.
In de regio Gelderland Zuid is in 2016 het programma ‘Sluitende aanpak voor mensen met psychische kwetsbaarheid’ vastgesteld. Het nog uit te werken programma zal hierop aansluiten. Tevens zal in dit programma aandacht zijn voor de rol van het regieteam MPH van de gemeente, ontwikkelingen rondom wijkgerichte GGZ en de Wet verplichte GGZ.

ga terug