Veiligheid

Prioriteit 1:Ondermijning

Prioriteit 1:Ondermijning

Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de integriteit van onze maatschappij. Kenmerkend hierbij is de vermenging van ‘onder- en bovenwereld’. Ondermijnende criminaliteit tast het vertrouwen in de overheid en de rechtsstaat aan. Daarom is het van belang hier effectief tegen op te treden, om gezamenlijk een vuist te maken.
Landelijk en binnen de regio Oost Nederland is dit ook als prioriteit benoemd en omdat ondermijnende criminaliteit zich niet houdt aan gemeentegrenzen is het van belang om hier ook samen met andere gemeenten tegen op te treden. Ondermijnende criminaliteit is niet altijd goed zichtbaar voor de burger maar heeft vaak te maken met drugscriminaliteit en kan de leefbaarheid en veiligheid in wijken beïnvloeden.
Toezicht en handhaving op de doelmatigheid en rechtmatigheid in de zorg is daarnaast iets wat onze speciale aandacht verdient. Dit vergt een integrale aanpak, samen met onze partners. Het IGP (Inter Gemeentelijk Project) heeft hierbij een belangrijke rol.

ga terug