Mobiliteit

Overzicht bezuinigingen

In onderstaande tabel zijn de in dit programma verwerkte bezuinigingen opgenomen:

Omschrijving (bedragen x € 1.000)

2020

2021

2022

2023

Uitwerking tarieven parkeerevaluatie en Tiel in Evenwicht

227

227

227

227

Structurele onttrekking reserve parkeren

122

122

122

122