Inwoners en Bestuur

Hoofdopgave & ontwikkeling

Inwoners ervaren dat de gemeente hún gemeente is. Wij zijn er voor de inwoners en niet andersom. Daarom hechte we waarde aan goede dienstverlening. De servicenormen die we hebben opgesteld, willen wij behalen. Daarvoor investeren we in voldoende medewerkers met de juiste competenties. In 2020 concetreren we ons op het verder doorontwikkeling van het KCC.

Voor onze inwoners houdt de wereld niet op bij onze gemeentegrens. Daarom versterken wij de samenwerking met andere gemeenten in de regio. Op basis van de toekomstvisie Tiel bouwen we verder aan samenwerkingsverbanden waarin Tiel en de andere partners elkaar versterken. Samenwerkingsverbanden waar dit niet het geval is, houden wij kritisch tegen het licht. Ons uitgangspunt daarbij blijft dat samenwerking in beginsel meerwaarde heeft.

We onderkennen de volgende doelstellingen:
1 Inwoners centraal stellen
2 Samenspraak organiseren
3 Afgifte betrouwbare identiteitsdocumenten
4 Betrouwbare persoonsinformatievoorziening
5 Goede dienstverlening
6 Een sterke stad in een sterke regio
7 Partner zijn in de netwerksamenleving