Onderwijs

Verrekeningen met reserves

In onderstaande tabel zijn de bij dit programma behorende reserves genoemd en de voorgestelde stortingen en onttrekkingen:

Naam reserve (bedragen x € 1.000)

Werkelijk saldo 1-1

toevoeging rente

overige toevoegingen

onttrekkingen

stand per 31-12

Afschrijving multifunctioneel gebouw Avezaath

280

10

270

Afschrijving brede school Kokkenhof

479

17

462

Afschrijving verrijkingsmaatregelen

44

19

25

Onderhoud wisselscholen

503

122

95

531

Huisvesting Lingecollege

1.167

1.167

Integraal Kindcentrum Passewaaij

340

340