Openbare ruimte

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij dit programma behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten jaar 1

jaarlasten jaar 2

jaarlasten jaar 3

jaarlasten jaar 4

Vervanging trapleuningen Ophemertsedijk

11

1

1

1

Vervanging damwand rondom steiger Doode Linge

14

1

1

1

Vervanging houten beschoeiïng en damwand

330

25

25

25

Uitbaggeren industriehaven Kellen

180

20

20

19