Onderwijs

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Jaar

Tiel

Nederland

Voortijdig schoolverlaters totaal (VO+ MBO)

%

2017

2,1

1,9

Absoluut verzuim

per 1.000 inwoners 5-18 jaar

Relatief verzuim

per 1.000 inowners 5-18 jaar

2017

19,06

26,58