Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Indicatoren

Indicator

Eenheid

Jaar

Tiel

Nederland

gemiddelde WOZ-waarde

Euro's

2018

198.000

230.000

nieuw gebouwde woningen

aantal per 1.000 woningen

2016

11,1

7,2

demografische druk

verhouding van het aantal inwoners van 0 tot 20 jaar en 65 jaar of ouder versus inwoners van 20 tot 65 jaar in %.

2019

67,3

69,8