H. Grote projecten

Nieuwbouw zwembad

Projectnummer:

7520303

Coördinerend collegelid:

C. Kreuk - Wildeman

Ambtelijk opdrachtgever:

I. van der Valk

Projectleider:

O. Sancak

Einddatum:

April 2021

Relevante besluiten

Datum besluit

Onderwerp

28-10-2015

Onderzoek naar het behoud van een duurzaam zwembad in Tiel

21-06-2017

Keuzenota marktverkenning privatisering zwembad en doorrekenen  diverse scenario's zwembad

29-12-2017

Start aanbestedingsprocedure nieuwbouw zwembad

5-11-2018

Gunning

14-5-2019

Definitief ontwerp

Kerninformatie:

De nieuwbouw zwembad wordt gerealiseerd aan de Laan van Westroijen 99 te Tiel.

Algemeen
De nieuwbouw zwembad omvat een wedstrijdbad, een doelgroepenbad en een peuterbad. Belangrijke randvoorwaarde in de uitvoering is de eis dat het huidige zwembad open blijft tot het moment van ingebruikname van het nieuwe zwembad.

Actueel / planning
Volgens de huidige planning wordt gestreefd naar oplevering en in gebruik nemen van het nieuwe zwembad aan het einde van 2020 of eerder.

Financieel
De raad heeft structureel € 471.000 per jaar beschikbaar gesteld voor het behoud van het zwembad in Tiel.

Met de vaststelling van de Perspectievennota 2018 is tevens het voornemen vastgelegd om voor de realisatie van extra vertier in het nieuw te bouwen zwembad het jaarlijkse budget voor het zwembad  met ingang van 2021 op te hogen met € 12.000.

Dit biedt ruimte om een projectbudget van 8.7 miljoen euro vrij te maken voor de realisatie van het nieuwe zwembad. Binnen dit krediet zullen de voorbereidingskosten, projectkosten, kosten ruimtelijke inpassing, bouw- en installatiekosten, sloopkosten en inrichtingskosten openbare ruimte worden opgevangen.

ga terug