Inleiding

Verantwoording foto's

De foto's op de website sluiten aan bij de programma's. De foto bij de financiële paragrafen is gemaakt door Jean-Paul Opperman, de foto bij het programma Sociaal Domein is van Werkzaak Rivierenland. De overige foto’s zijn gemaakt door stadsfotograaf Jan Bouwhuis.

ga terug