F. Verbonden partijen

BNG Bank

BNG Bank

Vestigingsplaats

Den Haag

Rechtspositie

NV (deelneming)

Doelstelling

BNG Bank is de bank van en voor overheden en instellingen op het gebied van volkshuisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, cultuur en openbaar nut (publieke sector). Met specifieke financiële dienstverlening draagt BNG Bank bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. Daarnaast streeft BNG Bank naar een redelijk rendement voor haar aandeelhouders.

Bestuurlijk belang

De gemeente heeft als aandeelhouder in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders een bestuurlijk belang.

De gemeente heeft 36.803 aandelen met een nominale waarde van € 92.008.

Betrokkenen

De Staat is houder van de helft van de aandelen. De andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.

Risico’s

-

Relatie met programma's

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien