H. Grote projecten

Projectenkalender

 

Naam Project

Portefeuille houder

Bestuurlijke relevantie

GO / NO GO

Informatie 

Fase

Project afgerond

visie / beleid

Burense Poort (brug/parkeren)

B.Brink

Hoog 

College / Raad

Raad

Ontwerp-fase

31 december 2021

Stationsomgeving / structuurvisie

Waalkade, fase 1

M. Melissen

Hoog 

College / Raad

Raad

Uitvoerende fase

Medio 2020

Waalfront/ Veiligheid evenementen/ Veiligheid civiele kunstwerken

Overdracht speelvoorzieningen

F.Groen

Hoog 

College / Raad

Raad

Uitvoerende fase

Maart 2022

Motie/ bezuinigingsopgave

Nieuwbouw Zwembad

C.Kreuk-Wildeman

Hoog 

College / Raad

Raad

Uitvoerendefase

April 2021

Coalitie-akkoord

ga terug