E. Bedrijfsvoering

Nieuwe uitgaven

In onderstaande tabel zijn de volgende bij deze paragraaf behorende nieuwe uitgaven opgenomen:

bedragen x € 1.000

netto inv. bedrag

jaarlasten jaar 1

jaarlasten jaar 2

jaarlasten jaar 3

jaarlasten jaar 4

Arbobeleidsplan

24

24

24

24

Workflowsysteem subsidies

49

49

49

49