A. Lokale heffingen

Kwijtscheldingsbeleid

De mogelijkheid om kwijtschelding van lokale heffingen te verlenen is geregeld in artikel 255 van de Gemeentewet. Hoofdregel is dat gemeenten het kwijtscheldingsbeleid van de rijksoverheid volgen, zoals geregeld in de Uitvoeringsregeling.

Een uitzondering is dat het gemeenten is toegestaan om bij de berekening van de kwijtschelding uit te gaan van 100% van de bijstandsnorm. Het Rijk hanteert 90%.
De gemeente Tiel maakt al sinds jaren gebruik van deze mogelijkheid.

In de gemeente Tiel wordt kwijtschelding verleend voor de onroerende-zaakbelastingen en de rioolheffing. Echter, sinds de afschaffing van het gebruikersdeel van de ozb wordt feitelijk alleen nog kwijtschelding verleend voor de rioolheffing. De behandeling van kwijtscheldingsverzoeken vindt plaats door BSR.

Overzicht verleende kwijtscheldingen:

jaar

bedrag

aantal

2015

232.305

1.374

2016

255.588

1.316

2017

301.787

1.676

2018

324.038

1.597

2019

252.000

1.203 (tussenstand augustus 2019)

Er zijn op dit moment geen nieuwe ontwikkelingen ten aanzien van het kwijtscheldingsbeleid te melden.

ga terug