A. Lokale heffingen

Lastendruk

Vergelijking lastendruk met andere gemeenten in Gelderland

Uit de rapporten over 2018 en 2019 van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO), is onderstaand overzicht samengesteld van de lokale lastenontwikkeling in Tiel zowel in vergelijking met de buurgemeenten als met het landelijk gemiddelde.
Om de lastendruk te bepalen wordt uitgegaan van de grootste heffingen, te weten OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Tevens wordt onderscheid gemaakt in eenpersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens.

Uit het overzicht blijkt dat de gemeente Tiel in vergelijking met de buurgemeenten in 2019 de goedkoopste gemeente is.

Gemeente

Eénpersoons
huishouden

Meerpersoons
huishouden

Rangnummer
meerpersoons huishouden

2018

2019

2018

2019

2018

2019

Buren

767

817

803

852

296

317

Culemborg

700

744

736

779

179

229

Gorinchem

626

653

715

749

140

169

Maasdriel

731

766

770

803

249

260

Neder-Betuwe

800

818

840

855

332

318

Tiel

615

653

706

744

125

164

West Betuwe

     842*

901

  880*

934

**

352

West Maas en Waal

764

800

798

833

291

297

Zaltbommel

748

785

785

822

269

284

Landelijk gemiddelde

654

672

721

740

Bron : COELO-Atlas van de lokale lasten 2018 en 2019

* gemiddelde van de 3 voormalige gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal

** Geldermalsen : 369, Neerijnen : 340, Lingewaal : 339

De gemeente met rangnummer 1 heeft de laagste woonlasten in de categorie meerpersoonshuishouden; de gemeente met rangnummer 372 heeft de hoogste woonlasten.

Ontwikkeling lokale lastendruk
Bovengenoemde rapporten van het Coelo hebben tevens als uitgangspunt gediend om onderstaande grafiek te genereren waarmee inzicht wordt gegeven in de ontwikkeling van de lokale woonlastendruk binnen de gemeente Tiel in de afgelopen 5 jaar.

ga terug