A. Lokale heffingen

Uitgangspunten beleid

Uitgangspunt bij de heffingen van lokale belastingen is het aanpassen van de tarieven met het inflatiepercentage. Met ingang van deze begroting sluiten we voor de prijsontwikkeling aan bij de verwachte prijsontwikkeling van het bruto binnenlands product (bbp) van het CPB. In de publicatie 'Macro Economische Verkenning 2019' gaat het CPB uit van 1,5% prijsontwikkeling in het jaar 2019. Op basis van deze gegevens hanteren we voor de Begroting 2020 ook een ontwikkeling van 1,5%.

Vrijwel alle daarvoor in aanmerking komende tarieven van de lokale heffingen worden (waar mogelijk) met dit inflatiepercentage gecorrigeerd.

Kostendekkendheid
Bij de vaststelling van tarieven geldt (volledige) kostendekkendheid als uitgangspunt.

ga terug