Inwoners en Bestuur

Inwoners en Bestuur

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.456.803

2,6 %

Baten

€ 404.301

0,3 %

ga terug