Onderwijs

Onderwijs

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 8.732.114

6,6 %

Baten

€ 4.115.518

3,1 %

ga terug