Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Ruimtelijke en Economische ontwikkeling

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 5.832.716

4,4 %

Baten

€ 2.312.428

1,8 %

ga terug