Mobiliteit

Mobiliteit

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 3.591.472

2,7 %

Baten

€ 2.442.278

1,9 %

ga terug