Vitale en aantrekkelijke stad

Vitale en aantrekkelijke stad

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 12.001.246

9,1 %

Baten

€ 3.858.941

2,9 %

ga terug