Sociaal Domein

Sociaal Domein

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

€ 66.787.152

50,8 %

Baten

€ 16.864.848

12,8 %

ga terug