Programmabegroting 2020-2023

We vinden het belangrijk dat onze inwoners inzicht kunnen krijgen in het huishoudboekje van de gemeente. Moderne communicatiemiddelen helpen ons daarbij. Daarom presenteren wij u een digitale begroting waarin onze ambities voor de komende jaren en de belangrijkste inkomsten en uitgaven van onze gemeente helder en overzichtelijk op een rijtje zijn gezet.

Baten € -131.548.533

Lasten € 131.548.533

Bedragen x € 1.000

Baten

€ -1.052.566

Lasten

€ 4.939.238

Baten

€ -16.864.848

Lasten

€ 66.787.152

Baten

€ -3.858.941

Lasten

€ 12.001.246

Baten

€ -2.442.278

Lasten

€ 3.591.472

Baten

€ -2.312.428

Lasten

€ 5.832.716

Baten

€ -4.817.516

Lasten

€ 9.950.902

Baten

€ -4.115.518

Lasten

€ 8.732.114

Baten

€ -404.301

Lasten

€ 3.456.803

Baten

€ -95.680.137

Lasten

€ 16.256.890